Skip to content

Om företaget

Örnsköldsviks Rörteknik startades under 2006 av Sven Arnerlöf och Roine Nilsson tillsammans med Sundsvalls Rörteknik. Sedan 2009 är företaget fristående och drivs av Sven och Roine.

Idag sysselsätter verksamheten 50 personer och har alla behörigheter och försäkringar som krävs för säkra och pålitligt utförda uppdrag. Vi arbetar efter en hög kvalitetsstandard och utför alla arbeten med stor noggrannhet.

Vi inriktar oss mot process- och pappersindustrin, kraft- och värmeverk samt anläggningar för energi- och värmeåtervinning, men även vvs-installationer. Vårt huvudsakliga geografiska arbetsområde är Örnsköldsvik, Umeå och Sundsvall men vi åtar oss även uppdrag i övriga delar av Sverige och Europa.

Örnsköldsviks Rörteknik AB är ett mindre företag och har, som sådant, en policy som innebär att vi strävar efter att ta ett större ansvar, kunna ge bättre service och att ha en nära och bra kontakt med kunderna.

I vårt företag finns den erfarenhet, kunskap och säkerhetstänkande som krävs när man arbetar med trycksatta rör och hälsofarliga kemikalier.

VVS-installationer, Örnsköldsvik, Umeå, Sundsvall

Kvalitets- och miljösystem

Örnsköldsviks Rörteknik AB:s kvalitets- och miljösystem beskriver de planerade och systematiska åtgärder som företaget använder för att uppnå de uppställda målen.

Kvalitets- och miljösystemet skall skapa en garanti för att produkter och tjänster som levereras från Örnsköldsviks Rörteknik AB har den kvalitet som krävs enligt aktuella normer och andra krav formulerade av köparen.

Kvalitets- och miljöledningssystemet är dokumenterat i en verksamhetshandbok som säkerställer att våra produkter uppfyller specificerade krav. Företaget och dess omgivning förändras kontinuerligt, och därför kan inte heller systemet vara statiskt utan måste vara anpassat till företagets aktuella situation. Systemet säkerställer att leveranser från oss överensstämmer med bekräftad order och de krav som framgår av ritningar, produktblad och tekniska specifikationer. Systemet säkerställer att vi vet vilken miljöpåverkan som vi förorsakar samt vilka aktuella lagkrav som gäller vår verksamhet.

I de uppdrag som utförs hos kund med av kund tillhandahållna verktyg, maskiner och arbetsinstruktioner, skall kundens kvalitetssystem följas. Om kvalitetssystem saknas eller om systemet är av mindre omfattning skall Örnsköldsviks Rörteknik AB kvalitetssystem gälla i tillämpliga delar.

Vid projekt av större omfattning eller med speciella krav upprättas en kvalitetsplan av kvalitets- och miljöansvarig, att gälla för ifråga varande projekt

VVS-installationer, Örnsköldsvik, Umeå, Sundsvall

VVS-installationer, Örnsköldsvik, Umeå, Sundsvall

VVS-installationer, Örnsköldsvik, Umeå, Sundsvall